Prelucrarea completa si elaborarea de rapoarte specializate pe baza datelor furnizate de catre clienti
Creare baze de date
Asigurarea prelucrarii automate a datelor
Servicii de introducere a datelor
Activitati de rulare a bazei de date(executare functiuni)