• Prelucrarea completa si elaborarea de rapoarte specializate pe baza datelor furnizate de catre clienti
  • Creare baze de date
  • Asigurarea prelucrarii automate a datelor
  • Servicii de introducere a datelor
  • Activitati de rulare a bazei de date(executare functiuni)